ZAPISY I ZASADY UCZESTNICTWA

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

Korzystając z formularza kontaktowego proszę  podać:

Imię i Nazwisko.

Wiek.

Numer telefonu kontaktowego.

Stopień zaawansowania:

– pierwszy kontakt z wodą

– pływa z przyborem (deska, makaron)

– pływa na plecach bez deski

– pływa kraulem lub innymi stylami

Miejsce oraz dzień prowadzenia zajęć.

Imię i nazwisko (wymagane)

Wiek (wymagane)

Numer telefonu

Adres email (wymagane)

Stopień zaawansowania

Miejsce prowadzenia zajęć

Treść wiadomości

 ZASADY UCZESTNICTWA   

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie akceptacją każdego punktu regulaminu.
 2. Organizatorem zajęć pływackich jest Strefa Pływania ul. Błękitna 5A /5/7, 81-111 Gdynia.
 3. Zajęcia pływackie prowadzone są w jednostkach 45 minutowych.
 4. Zajęcia odbywają się na pływalniach: Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – Aleja Jana Pawła II 3, Skwer Kościuszki (obok Akwarium gdyńskiego) oraz Centrum Sportowego Kosakowo ul.Żeromskiego 11
 5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania stroju pływackiego oraz czepka.
 6. Uczestnik, jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć ruchowych w wodzie.
 7. Uczestnik zajęć może wykupić uczestnictwo w zajęciach, w 3 wariantach wg cenników

Opłatę za zajęcia należy uiścić przed pierwszymi zajęciami zgodnie z wybranym wariantem.

UWAGA:

Uczestnik zajęć indywidualnych pokrywa koszt wejścia na pływalnię dla siebie oraz trenera ( Pływalnie Uniwersytetu Morskiego i Centrum Sportowego w Kosakowie honorują karty Multisport itp.)

 1. W przypadku nie poinformowania organizatora sms-em, e-mailem lub telefonicznie o swojej nieobecności na zajęciach z co najmniej 24 h wyprzedzeniem przed planowanymi zajęciami, zajęcia przepadają i nie ma możliwości ich odrobienia. W przypadku zgłoszonej min. 24 h wcześniej nieobecności na zajęciach, można odrobić 1 zajęcia z pakietu 4 wejść w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.
 2. Zastrzega się możliwość odwołania lub zaproponowania innego terminu / zmiany terminu zajęć w sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w stałym terminie z przyczyn niezależnych od organizatora.
 3. Uczestnik zajęć wyraża/ nie wyraża* zgody na rejestrację oraz publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć (w formie cyfrowej, drukowanej, w telewizji oraz w kanałach wideo publikowanych w internecie) w celu promocji zajęć pływackich organizowanych lub współorganizowanych przez „Strefę Pływania”.
 4. Uczestnik zajęć, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę „Strefa Pływania” (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób.) w zakresie:
  – niezbędnym do organizacji wykupionych zajęć (obowiązkowe)
  – związanym z promocją i przesyłaniem informacji o ofercie handlowej „Strefy Pływania”.*

CENNIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Rodzaj karnetu Ważność Cena
Pakiet Jednostkowa
Wejście jednorazowe 50,00
4 wejścia 30 dni 180,00 45,00
10 wejść 90 dni 400,00 40,00

                                           

CENNIK  ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH         

Rodzaj karnetu Ważność Cena
Pakiet Jednostkowa
Wejście jednorazowe 80,00
4 wejścia 30 dni 280,00 70,00  
10 wejść 90 dni 600,00 60,00

           

 

– Cena zajęć indywidualnych nie obejmuje kosztu wejścia na pływalnię

– Zajęcia indywidualne prowadzone są w oparciu o nagrania spod i nad wody, po których  dokonywana jest szczegółowa analiza techniki.

– Wszystkie zajęcia trwają 45 min.

– Klient przed zajęciami wykupuje wejście na basen dla siebie oraz trenera

(Pływalnie Uniwersytetu Morskiego oraz Centrum Sportowego honorują karty Multisport itp.)

Partnerzy Strefy Pływania:

Opracowanie wizualne strony MCI Studios

adminZAPISY I ZASADY UCZESTNICTWA